PRIV - Di chuyển giữa các màn hình chính

background image

chuyển giữa các màn hình chính

Bạn

có thể di chuyển giữa các màn hình chính bằng cử chỉ trên màn hình.

Trên

màn hình, hãy vuốt sang trái hoặc phải.

Mẹo:

Bạn cũng có thể di chuyển giữa các màn hình chính bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên bàn phím vật lý, hoặc

bằng

cách di chuyển ngón tay trên các chấm bên trên khay ưa thích.

Tìm