PRIV - Xem thông báo của một ứng dụng

background image

thông báo của một ứng dụng

1.

Vuốt

xuống từ trên cùng của màn hình bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

vào một biểu tượng ứng dụng, như BBM, Trợ giúp của BlackBerry hoặc Điện thoại

Để

thoát khỏi chế độ xem được lọc và trở về danh sách đầy đủ thông báo, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng một lần nữa.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

54

background image

Thay