PRIV - Tắt phản hồi bấm phím

background image

phản hồi bấm phím

1.

Trong

cài đặt thiết bị, hãy nhấn Ngôn ngữ & phương thức nhập > Cài đặt bàn phím BlackBerry > Phản hồi bấm phím.

2.

Tắt

khóa chuyển Rung và khóa chuyển Âm thanh.

Bật