PRIV - Làm thế nào để kéo dài thời lượng pin?

background image

thế nào để kéo dài thời lượng pin?

Để

tiết kiệm pin, thiết bị của bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ khi bạn không sử dụng và các ứng dụng bạn không sử

dụng

thường xuyên sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Nếu

bạn của bạn đang bị cạn nhanh hơn dự kiến, bạn có thể thay đổi một số cài đặt thiết bị để kéo dài thời lượng pin. Vuốt

xuống

một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay. Nhấn

,

và sau đó

thay

đổi bất kỳ cài đặt nào sau đây.

Tắt