PRIV - Giới thiệu về sạc pin không dây

background image

thiệu về sạc pin không dây

Một

số nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ sạc pin không dây cho thiết bị của bạn. Bạn có thể sạc thiết bị của mình bằng cách

đặt

nó lên tấm sạc có hỗ trợ thay vì kết nối thiết bị vào bộ sạc.

Bạn

có thể sử dụng các model thiết bị sau với các bộ sạc không dây Qi và Power Matters Alliance (PMA):

• Điện thoại thông minh STV100-1
• Điện thoại thông minh STV100-2

Mẹo:

Để tìm mã số kiểu thiết bị của bạn, hãy vuốt xuống từ phía trên cùng của màn hình một lần bằng hai ngón tay hoặc

hai

lần bằng một ngón tay, và sau đó nhấn

> Giới thiệu về điện thoại.

Pin