PRIV - Thêm người dùng

background image

hộp kiểm Thêm người dùng khi thiết bị đang bị khóa.

Thêm

người dùng

Một

hồ sơ người dùng sẽ tạo một vùng riêng biệt trên thiết bị cho một người khác sử dụng và tùy chỉnh. Ví dụ, người dùng

thể thêm một tài khoản Google

hoặc tải về ứng dụng, hình nền và nhạc mà không xem được thông tin tài khoản, ứng

dụng

và dữ liệu của chủ sở hữu thiết bị hoặc người dùng khác.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Người dùng > Thêm người dùng.

3.

Nhấn

OK.

4.

Nhấn

Cài đặt bây giờ.

5.

Nếu

cần, để đánh thức thiết bị, hãy vuốt lên trên màn hình.

6.

Hoàn

tất các hướng dẫn trên màn hình.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

99

background image

Cho