PRIV - Cho phép truy cập hồ sơ khách và hồ sơ người dùng khi thiết bị đang bị khóa

background image

phép truy cập hồ sơ khách và hồ sơ người dùng khi

thiết

bị đang bị khóa

Khách

và người dùng có thể truy cập vào hồ sơ của họ từ màn hình khóa nếu bạn cài đặt thiết bị của mình cho phép tính

năng

này. Tính năng này cũng cho phép bạn thêm một người dùng từ màn hình khóa mà không cần phải mở khóa màn hình

trước

tiên.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Người dùng > .

3.

Chọn