PRIV - Tắt các dịch vụ dữ liệu trên mạng di động

background image

các dịch vụ dữ liệu trên mạng di động

Để

tắt các dịch vụ dữ liệu, bạn phải có thẻ SIM trong thiết bị của mình.

Nếu

bạn tắt dịch vụ dữ liệu, thiết bị của bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận dữ liệu qua mạng di động và nhiều tính năng và

ứng

dụng có thể không hoạt động đúng cách.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Sử dụng dữ liệu.

3.

Nếu

cần, hãy nhấn tab Di động.

4.

Tắt

khóa chuyển Dữ liệu di động.

Để

bật các dịch vụ dữ liệu, hãy bật khóa chuyển Dữ liệu di động.

Tắt