PRIV - Chuyển đổi thủ công giữa các mạng di động

background image

đổi thủ công giữa các mạng di động

Nếu

bạn không thể kết nối với mạng di động hoặc nếu tín hiệu mạng yếu, bạn có thể thử chuyển đổi thủ công giữa các

mạng.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Xem thêm > Mạng di động > Nhà khai thác mạng.

3.

Chạm

vào một mạng.

Tắt