PRIV - Ghép nối và kết nối thiết bị của bạn với thiết bị có hỗ trợ Bluetooth

background image

nối và kết nối thiết bị của bạn với thiết bị có hỗ trợ Bluetooth

Đảm

bảo rằng bạn đã bật công nghệ Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối đến.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Bluetooth.

3.

Nếu

cần thiết, hãy bật khóa chuyển.

4.

Để

ghép nối các thiết bị, trong danh sách Thiết bị khả dụng, hãy nhấn vào tên thiết bị và hoàn tất hướng dẫn trên

màn

hình. Nếu bạn được nhắc nhập mã ghép nối, hãy thử nhập 0000 hay 1234 hoặc xem hướng dẫn sử dụng đi kèm

với

thiết bị.

5.

Để

ghép nối các thiết bị, trong danh sách Thiết bị được ghép nối, hãy nhấn vào tên thiết bị và hoàn tất hướng dẫn

trên

màn hình.

Các

thiết bị của bạn hiện đã sẵn sàng để giao tiếp qua kết nối Bluetooth.

Thay