PRIV - Bật chế độ Trợ thính

background image

chế độ Trợ thính

Chế

độ Trợ thính được thiết kế để cải thiện khả năng tương thích của thiết bị với máy trợ thính có trang bị cuộn cảm ứng.

Tính

năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào model thiết bị BlackBerry của bạn. Đánh giá khả năng tương thích

trợ

thính hiện có sẵn trực tuyến tại

BlackBerry

Trợ năng

.

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, ở góc trên bên phải màn hình, hãy nhấn .

2.

Nhấn

Cài đặt > Trợ năng.

3.

Chọn

hộp kiểm Thiết bị trợ thính.

Bật