PRIV - Thay đổi cài đặt Trình quản lý Thiết bị™ Android của bạn

background image

đổi cài đặt Trình quản lý Thiết bị

Android của bạn

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Google > Bảo mật.

3.

Thực

hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

• Để có thể định vị được thiết bị của bạn nếu bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, hãy bật khóa chuyển Xác định vị trí thiết

bị

này từ xa.

• Để có thể khóa thiết bị và xóa tất cả dữ liệu trên máy nếu bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy bật khóa chuyển Cho phép

khóa

và xóa từ xa.

Hướng

dẫn sử dụng

Bảo

mật

113

background image

Cài