PRIV - Cải thiện các cài đặt bảo mật của bạn bằng DTEK

background image

thiện các cài đặt bảo mật của bạn bằng DTEK

Ứng

dụng DTEK by BlackBerry được thiết kế để giúp bạn theo dõi và kiểm soát mức độ bảo mật trên thiết bị BlackBerry

của

mình. DTEK được nạp sẵn trên thiết bị của bạn và có các bản cập nhật từ cửa hàng Google Play

.

Đánh

giá các tính năng bảo mật được cài đặt trên thiết bị của bạn như thế

nào

DTEK

sẽ đánh giá cách thức bạn thiết lập các tính năng bảo mật trên thiết bị của mình, kể cả khóa màn hình, bảo vệ cài

đặt

lại cấu hình gốc và quản lý thiết bị từ xa.

DTEK

gán mức đánh giá bảo mật tổng thể cho thiết bị của bạn cùng với đánh giá cho từng tính năng bảo mật mà nó giám

sát.

Nếu một tính năng bảo mật nhận đánh giá kém hoặc tốt, DTEK sẽ khuyến nghị cách thức để bạn có thể cải thiện

những

cài đặt bảo mật để đạt được đánh giá tốt hơn.

Hướng

dẫn sử dụng

Bảo

mật

117

background image

Giám

sát cách thức ứng dụng truy cập dữ liệu của bạn

DTEK

sẽ cho bạn xem và kiểm soát ứng dụng bên thứ ba nào đang sử dụng các tính năng trên thiết bị để truy cập thông tin

của

bạn. DTEK không theo dõi các ứng dụng đã được nạp sẵn mà người quản trị có thể đã đẩy vào thiết bị nếu bạn sử dụng

thiết

bị của mình cho công việc.

DTEK

theo dõi các ứng dụng mà:

• Chụp ảnh hoặc quay video bằng Máy ảnh
• Đọc, tạo, sửa hoặc xóa một liên lạc
• Truy cập vị trí của thiết bị
• Gửi tin nhắn văn bản (SMS hoặc MMS) từ thiết bị của bạn
• Bật hoặc tắt micrô

Nhận

thông tin mới nhất về DTEK tại help.blackberry.com.

Hướng

dẫn sử dụng

Bảo

mật

118

background image

Thông