PRIV - Xóa tin nhắn

background image

tin nhắn

1.

Trong

ứng dụng Messenger, hãy chạm và giữ một tin nhắn.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

35

background image

2.

Nhấn

> Xóa.

Quản