PRIV - Cài thời lượng báo lại

background image

thời lượng báo lại

Theo

mặc định, báo thức sẽ báo lại sau mười phút.

1.

Trong

ứng dụng Đồng hồ, hãy nhấn > Cài đặt > Thời gian báo lại.

2.

Trượt

ngón tay lên hoặc xuống bên trên các số.

3.

Khi

có số bạn muốn xuất hiện giữa các đường, hãy nhấn OK.

Cài