PRIV - Cài báo thức cho nhiều ngày

background image

báo thức cho nhiều ngày

1.

Trong

ứng dụng Đồng hồ, hãy nhấn

.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

37

background image

2.

Dưới

một báo thức, hãy nhấn

.

3.

Chọn

hộp kiểm Lặp lại.

Các

ngày mà báo thức được cài để đổ chuông sẽ được chỉ báo bằng một chữ cái bên trong vòng tròn màu trắng.

4.

Để

thêm hoặc xóa một ngày, hãy nhấn vào chữ cái của báo thức đó.

Cài