PRIV - Thực hiện một cuộc gọi khác trong khi vẫn đang có cuộc gọi

background image

hiện một cuộc gọi khác trong khi vẫn đang có

cuộc

gọi

Khi

thực hiện một cuộc gọi khác trong lúc bạn vẫn đang có cuộc gọi, cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được giữ.

1.

Khi

đang nghe cuộc gọi, hãy nhấn

.

2.

Thực

hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Hướng

dẫn sử dụng

Điện

thoại và giọng nói

27

background image

• Sử dụng bàn phím quay số để nhập số điện thoại.
• Chạm bên trên bàn phím quay số để vào màn hình Điện thoại. Nhấn vào một liên lạc.

3.

Để

kết hợp cả hai cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn

.

Để

thêm người vào cuộc gọi hội nghị, hãy lặp lại các bước 1 đến 3.

Loại