PRIV - Dezactivarea serviciilor de date în roaming

background image

Dezactivarea serviciilor de date în roaming

În funcţie de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteţi dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail, mesaje
PIN, mesaje text cu ataşamente şi serviciul pentru browser) pe dispozitiv, astfel încât să fie disponibile doar serviciile de
telefonie şi mesagerie text de bază. Dezactivarea serviciilor de date în roaming poate preveni plătirea de taxe de roaming
suplimentare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

1.

Trageţi în jos din partea de sus a ecranului o dată cu două degete sau de două ori cu un deget.

2.

Atingeţi

> Mai multe > Reţele celulare.

3.

Atingeţi Servicii de date în roaming.

4.

Efectuaţi una din acţiunile următoare:
• Pentru a dezactiva serviciile de date, atingeţi Dezactivat.
• Pentru a afişa un prompt înainte de a utiliza serviciile de date în, atingeţi Prompt.

Pentru a activa serviciile de date în roaming, atingeţi Activat.