PRIV - Wyłączanie wszystkich dźwięków i powiadomień

background image

Wyłączanie wszystkich dźwięków i powiadomień

Opcja Nie przeszkadzać umożliwia nam szybkie wyciszenie urządzenia, gdy nie chcemy żeby nam przerywano, na przykład
w kinie lub podczas ważnego spotkania. Można również wybrać opcję odbioru tylko niektórych powiadomień, takich jak
połączenia lub alarmy.