PRIV - BlackBerry Productivity Tab

background image

BlackBerry Productivity Tab

Karta Produktywność BlackBerry zapewnia szybki dostęp do nadchodzących zdarzeń, nowych wiadomości, zadań i

kontaktów. Karta ta jest dostępna na ekranach wszystkich urządzeń.
Domyślnie karta jest włączona i umieszczona po prawej stronie ekranu urządzenia. Aby wyłączyć kartę, dwoma palcami
wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem). Dotknij ikony

> Wyświetlacz, a następnie wyłącz

przełączanie Karty Produktywności.

Podręcznik użytkownika

Ustawienia

60

background image