PRIV - Wyjście z trybu awaryjnego jest niemożliwe

background image

Wyjście z trybu awaryjnego jest niemożliwe

Aby wyjść z trybu awaryjnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (po lewej stronie urządzenia). Dotknij opcji Uruchom
ponownie.