PRIV - Dostosowanie ustawień urządzenia

background image

Dostosowanie ustawień urządzenia

1.

Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

Zostanie wyświetlone menu Szybkie ustawienia zapewniające dostęp do regularnie używanych opcji i ustawień,

takich jak Autoobracanie i połączenia sieciowe.

2.

Dotknij ikony

.

3.

Dotknij element, który chcesz zmodyfikować.