PRIV - Zmiana dzwonka

background image

Zmiana dzwonka

1.

Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.

Dotknij ikony

> Dźwięk i powiadomienia > Dzwonek.

3.

Dotknij dzwonka, a następnie dotknij OK.

Wskazówka: Aby ustawić jako dzwonek wybrany utwór lub niestandardowy dźwięk, przenieś odpowiedni plik .mp3
do folderu Dzwonki na urządzeniu. W tym celu może być konieczna instalacja aplikacji menedżer plików ze sklepu Google
Play

.

Podręcznik użytkownika

Telefon i połączenia głosowe

20