PRIV - Wyświetlanie historii połączeń

background image

Wyświetlanie historii połączeń

Na ekranie Historia można wyświetlać połączenia wychodzące, przychodzące i nieodebrane.

1.

W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij ikony > Historia połączeń.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyświetlić szczegóły konkretnego połączenia, dotknij żądanej nazwy kontaktu lub numeru telefonu,

a następnie dotknij pozycji Szczegóły połączenia.

• Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, dotknij pozycji Nieodebrane.
• Historię połączeń można wyczyścić, dotykając > Wyczyść historię połączeń > OKOK.