PRIV - Zmiana skrótów, które są wywoływane gestem przesuwania

background image

Zmiana skrótów, które są wywoływane gestem przesuwania

Istnieje możliwość zmiany skrótów, które są wywoływane gestem przesuwania. Możliwe jest też na przykład
skonfigurowanie gestu uruchamiającego daną czynność, np. pisanie wiadomości e-mail.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

18

background image

1.

Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.

Dotknij

> Skróty wywoływane gestem przesuwania.

3.

Dotknij kółka.
• Aby ustawić gest do otwierania innej aplikacji, dotknij pozycji Otwórz aplikację, a następnie dotknij żądanej

aplikacji.

• Gest służący do nawiązywania połączenia z kontaktem można ustawić, dotykając pozycji Szybkie wybieranie,

a następnie żądanego kontaktu.

• Aby ustawić gest służący do wysyłania wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej, dotknij pozycji Wyślij

wiadomość. Dotknij pozycji Wyślij e-mail do kontaktu lub Wyślij tekst do kontaktu, a następnie dotknij żądanego

kontaktu.

• Aby ustawić gest uruchamiający czynność, dotknij pozycji Wszystkie skróty.