PRIV - Ustawianie długości drzemki

background image

Ustawianie długości drzemki

Domyślnie alarm jest wyciszany na 10 minut.

1.

W aplikacji Zegar dotknij ikony > Ustawienia > Długość drzemki.

2.

Przesuń palcem w górę lub w dół po cyfrach oznaczających minuty.

3.

Gdy żądana liczba minut znajdzie się między niebieskimi liniami, dotknij przycisku OK.