PRIV - Instalowanie usługi drukowania

background image

Instalowanie usługi drukowania

1.

Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.

Dotknij

> Drukowanie.

3.

Dotknij Dodaj usługę.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje i funkcje

47

background image

4.

Dotknij usługi, która jest zgodna z drukarką, a następnie pozycji Instaluj. Aby znaleźć zgodną usługę, sprawdź markę

drukarki bezprzewodowej lub zapoznaj się z dołączonym do niej podręcznikiem użytkownika.

5.

Dotknij dwukrotnie ikony

.

6.

Dotknij pozycji zainstalowanej usługi drukowania. Jeżeli usługi nie ma na liście, przesuń palcem w dół z górnej części

ekranu, a następnie dotknij powiadomienia dotyczącego właśnie zainstalowanej usługi drukowania.

7.

Włącz przełącznik tej usługi, a następnie dotknij przycisku OK. Poczekaj na automatyczne wykrycie drukarki przez

usługę.