Pomoc usługi PRIV

background image

PRIV

Wersja: 6.0

Podręcznik użytk

ownika

background image

Opublikowano: 2016-05-19

SWD-20160519162221635

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje.................................................................................................................5

Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................. 5
Wkładanie karty SIM...................................................................................................................................... 6
Wkładanie karty multimedialnej......................................................................................................................7
Włączanie lub wyłączanie urządzenie............................................................................................................. 9
Przechodzenie między ekranami głównymi.....................................................................................................9
Poruszanie się za pomocą przycisków nawigacyjnych................................................................................... 10
Gesty ekranu dotykowego............................................................................................................................ 10
Gesty ruchowe.............................................................................................................................................14
Aplikacje, widżety i skróty.............................................................................................................................16
Personalizowanie urządzenia....................................................................................................................... 19

Telefon i połączenia głosowe........................................................................................................................ 20

Ikony aplikacji Telefon.................................................................................................................................. 20
Wyszukiwanie własnego numeru telefonu.....................................................................................................20
Zmiana dzwonka..........................................................................................................................................20
Nawiązywanie połączeń............................................................................................................................... 21
Odbieranie połączeń....................................................................................................................................22
Blokowanie połączeń................................................................................................................................... 24
Dodawanie kontaktu lub numeru do listy szybkiego wybierania..................................................................... 26
Połączenia oczekujące i przekazywanie połączeń......................................................................................... 26
Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego.................................................................................................27
Połączenia LTE.............................................................................................................................................28
Dzwonienie przez Wi- Fi................................................................................................................................30
Poczta głosowa............................................................................................................................................ 31

Aplikacje i funkcje........................................................................................................................................32

Znajdowanie pomocy aplikacji......................................................................................................................32
Pobierz aplikację ze sklepu Google Play

......................................................................................................32

Porządkowanie ekranu głównego..................................................................................................................32
Messenger...................................................................................................................................................35

background image

Informacje o aplikacji Google

i Now on Tap................................................................................................. 36

Zegar...........................................................................................................................................................37
Przeszukiwanie urządzenia BlackBerry.........................................................................................................40
Usługi lokalizacyjne i Mapy Google............................................................................................................... 42
Skróty klawiaturowe..................................................................................................................................... 44
Google Chrome

i Pobrane.......................................................................................................................... 46

Drukowanie................................................................................................................................................. 47

Ustawienia...................................................................................................................................................49

Dostosowanie ustawień urządzenia.............................................................................................................. 49
Przegląd szybkich ustawień..........................................................................................................................49
Przegląd ustawień urządzenia...................................................................................................................... 50
Powiadomienia............................................................................................................................................ 54
Pamięć masowa i karty multimedialne..........................................................................................................62
Połączenia...................................................................................................................................................65
Bateria i zasilanie.........................................................................................................................................87
Wyświetlacz.................................................................................................................................................92
Konta...........................................................................................................................................................96
Ułatwienia dostępu...................................................................................................................................... 97
Użytkownicy................................................................................................................................................ 99
Kopia i kasowanie danych.......................................................................................................................... 102
Aktualizacja oprogramowania urządzenia...................................................................................................104

Zabezpieczenia..........................................................................................................................................105

Blokady, hasła i ochrona danych................................................................................................................ 105
Znajdowanie i ochrona utraconego urządzenia........................................................................................... 113
Ustawienia zabezpieczeń...........................................................................................................................115

Informacje prawne.....................................................................................................................................120