PRIV - De weergave van recente apps en schermen veranderen

background image

De weergave van recente apps en schermen

veranderen

Wanneer u op

tikt, ziet u een weergave als tegels, metselwerk of kaartenbak van uw recente apps en schermen. U

kunt de weergave aan uw voorkeuren aanpassen.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Scherm > Recent.

3.

Selecteer een weergave.

4.

Tik op Gereed.

Een app verwijderen of een app, widget of

snelkoppeling van een beginscherm verwijderen

Als u een app verwijdert, is deze app niet langer beschikbaar op uw toestel. U moet de app opnieuw installeren als u deze
weer wilt gebruiken. Een aantal ingebouwde apps kunnen niet worden verwijderd. U kunt deze apps echter wel
uitschakelen, zodat ze niet meer in

worden weergegeven en u er geen meldingen meer voor ontvangt.

Als u een app van het beginscherm verwijdert, is de app nog steeds op uw toestel geïnstalleerd en kunt u deze openen via

.

1.