PRIV - Uw sneltoetsen aanpassen

background image

Uw sneltoetsen aanpassen

U kunt de snelkoppeling die aan een toets is toegewezen veranderen, of zelf een snelkoppeling toewijzen aan een toets.

1.

Raak in het beginscherm het lege gebied op het scherm lang aan en tik vervolgens op

> Sneltoetsen op het

toetsenbord.

2.

Tik op Kort drukken of Lang drukken.

3.

Tik op een letter. Tik indien nodig op Snelkoppeling bewerken.
• Als u een snelkoppeling wilt instellen om een app te openen, tikt u op App openen.
• Als u een snelkoppeling wilt instellen om een contactpersoon te bellen, tikt u op Snelkeuze.
• Als u een snelkoppeling wilt instellen om een e-mail of tekstbericht te verzenden naar een contactpersoon, tikt u

op Bericht verzenden.

• Als u een andere snelkoppeling wilt instellen, tikt u op Alle snelkoppelingen.

Opmerking: U kunt ook een snelkoppeling aan een vrije toets toewijzen door op die toets drukken wanneer het
beginscherm wordt weergegeven.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

45