PRIV - Een sneltoets gebruiken

background image

Een sneltoets gebruiken

In het beginscherm doen de fysieke toetsenbordtoetsen ook dienst als sneltoetsen. U kunt een toets instellen zodat u
daarmee bijvoorbeeld een app kunt openen, een e-mail kunt opstellen of een snelkeuzecontact kunt bellen. U kunt zowel
kort-drukken sneltoetsen als lang-drukken sneltoetsen op het fysieke toetsenbord gebruiken.
Als u een ander beginscherm dan de BlackBerry Launcher installeert, kunt u de sneltoetsen niet gebruiken.

1.

Schuif het fysieke toetsenbord uit.

2.

Voer vanuit het startscherm een van de volgende handelingen uit:
• Druk op een toets waaraan een kort-drukken sneltoets is toegewezen.
• Houd een toets lang ingedrukt waaraan een lang-drukken sneltoets is toegewezen.

Tip: Als u wilt zien welke snelkoppelingen aan elke toets zijn toegewezen, raakt u in het beginscherm het lege gebied op het
scherm lang aan. Tik op

> Sneltoetsen op het toetsenbord.