PRIV - Een taak maken

background image

Een taak maken

Typ taak of takenen voer vervolgens een titel in.