PRIV - Tijd voor stilzetten instellen

background image

Tijd voor stilzetten instellen

Het alarm wordt standaard na tien minuten uitgeschakeld.

1.

Tik in de Klok-app op > Instellingen.

2.

Tik op Stil na.

3.

Tik op een tijd.

4.

Tik op OK.