PRIV - Een alarm instellen

background image

Een alarm instellen

1.

Tik in de Klok-app op

.

• Tik op de tijd die op de wekker wordt weergegeven om een bestaande wekker in te stellen.
• Als u een nieuwe wekker wilt maken, tikt u op

.

2.

Tik op uur of minuut om de wektijd aan te passen. Houd de schijf vast en schuif deze vervolgens naar de gewenste

tijd.

3.

Tik op AM of PM.

4.

Tik op OK.