PRIV - De stopwatch gebruiken

background image

De stopwatch gebruiken

1.

Tik in de Klok-app op

.

2.

Tik op de stopwatch.
• Tik nogmaals op de stopwatch om deze stil te zetten.
• Tik opnieuw op de stopwatch om deze weer te starten nadat deze is stilgezet.
• Tik om een ronde toe te voegen op

.

• Tik om de stopwatch opnieuw in te stellen op

.