PRIV - Een afdrukservice installeren

background image

Een afdrukservice installeren

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Afdrukken.

3.

Tik op Service toevoegen.

4.

Tik op de service die compatibel is met uw printer en tik dan op Installeren. Zoek het merk van uw draadloze printer

op of raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer om een compatibele service te vinden.

5.

Tik tweemaal op

.

6.

Tik op de afdrukservice die u zojuist hebt geïnstalleerd. Als de service niet wordt vermeldt, veeg dan vanaf de

bovenkant van uw scherm naar beneden en tik vervolgens op de melding voor uw zojuist geïnstalleerde

afdrukservice.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

47

background image

7.

Zet de schakelaar voor de service aan en tik dan op OK. Wacht tot de service automatisch printers heeft gevonden.