PRIV - Uw voicemail instellen

background image

Uw voicemail instellen

Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Neem voor meer informatie contact op
met uw serviceprovider.

1.

Tik in de Telefoon-app in de rechterbovenhoek van het scherm op .

2.

Tik op Instellingen > Oproepen > Voicemail.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Tik op Instellen om uw voicemail in te stellen. Als het veld Voicemailnummer leeg is, tikt u op Voicemailnummer

en voert u vervolgens uw toegangsnummer voor voicemail in. Als u geen toegangsnummer voor voicemail hebt,

neemt u contact op met uw serviceprovider.

• Tik op Geluid om een meldingsprofiel te selecteren.
• Schakel het selectievakje Trillen in om de telefoon bij een voicemailmelding te laten trillen.

Raak 1 lang aan om uw voicemail vanaf de Telefoon-app te bellen.