PRIV - Een oproep beantwoorden of negeren met de slider

background image

Een oproep beantwoorden of negeren met de slider

Standaard kunt u met de slider een inkomende oproep negeren en een sms-bericht naar de beller sturen. U kunt uw
instellingen aanpassen, zodat een oproep niet automatisch wordt beantwoord wanneer u de slider opent, of instellen dat er
niets gebeurt.
Opmerking: Als u de optie Open om af te wijzen en te beantwoorden kiest, wordt de beller doorgeschakeld naar uw
voicemail. Als u geen voicemail hebt, hoort de beller in plaats daarvan de bezettoon. Als de oproep van een onbekend
nummer afkomstig is, gebeurt er niets als u de slider uitschuift.

1.

Tik in de Telefoon-app op > Instellingen > Geluiden en trillingen > Schuifacties > Schuifopties voor inkomende
oproepen.

2.

Kies een van de volgende opties:
• Tik op Open om te antwoorden om een oproep te beantwoorden door de slider uit te schuiven.
• Tik op Open om af te wijzen en te beantwoorden om een oproep te negeren en een sms-bericht te verzenden.
• Als u wilt dat er niets gebeurt wanneer u een oproep ontvangt en de slider uitschuift, tikt u op Niets doen.