PRIV - De helderheid van het scherm aanpassen

background image

De helderheid van het scherm aanpassen

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Scherm > Helderheidsniveau.

3.

Tik op

en beweeg de schuifbalk heen en weer om de helderheid aan te passen.

Tip: Schakel Aanpasbare helderheid in zodat uw toestel het licht rondom u kan detecteren en het helderheidsniveau
automatisch kan aanpassen.