PRIV - Opslagruimte vrijmaken

background image

Opslagruimte vrijmaken

Mogelijk merkt u dat uw toestel langzamer werkt als de interne opslag van uw toestel vol of bijna vol is. U kunt proberen
ruimte vrij te maken en de prestaties van uw toestel te verbeteren door onnodige bestanden te verwijderen en het
cachegeheugen te wissen.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Opslag en USB > Interne opslag.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u een app die u niet gebruikt wilt uitschakelen of verwijderen, tikt u op Apps en vervolgens op de gewenste

app. Tik op

. Tik op Uitschakelen of Verwijderen. Tik op OK.

• Tik op een categorie of op Verkennen om bestanden die u niet nodig hebt te verwijderen. Ga naar een bestand.

Raak het bestand lang aan. Tik op eventuele andere bestanden die u wilt verwijderen. Tik op

.

• U kunt tijdelijke bestanden van uw toestel verwijderen door de cache te wissen. Tik hiertoe op Gegevens in het

cachegeheugen > OK.