PRIV - Uw meldingsgeluiden wijzigen

background image

Uw meldingsgeluiden wijzigen

U kunt het standaardgeluid wijzigen dat uw toestel maakt wanneer u een melding ontvangt, of u kunt meldingsgeluiden
volledig uitschakelen.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Geluid en melding > Standaardbeltoon voor meldingen.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Tik op een beltoon om het standaardgeluid te wijzigen.
• Tik op Geen om meldingsgeluiden uit te schakelen.

4.

Tik op OK.

Tik op Andere geluiden om geluiden voor opties zoals schermvergrendeling of het toetsenblok in of uit te schakelen. Zet de
gewenste schakelaars aan of uit.