PRIV - Meldingen aanpassen voor een app

background image

Meldingen aanpassen voor een app

U kunt de meldingsinstellingen voor afzonderlijke apps instellen, zoals BlackBerry Hub, BBM en meer.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Geluid en meldingen > App-meldingen.

3.

Tik op een app.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gebruikershandleiding

Instellingen

56

background image

• U kunt meldingen van de app negeren door Alles blokkeren in te schakelen.
• Als u meldingen van de app boven aan uw lijst met meldingen wilt weergeven en onderbrekingen van

prioriteitsmeldingen wilt ontvangen, schakelt u Behandelen als prioriteit in.

• Als u een aangepaste LED-kleur voor de app wilt instellen, schakelt u LED-kleur aanpassen in. Tik op LED-kleur

en tik dan op een kleur.

• Schakel Korte weergave toestaan uit om meldingen te verbergen op het vergrendelingsscherm. (Er moet een

schermvergrendelingsoptie zijn ingesteld, zoals een wachtwoord, om deze schakelaar te zien.)

U kunt bepaalde apps toegang verlenen tot uw meldingen. U kunt deze apps weergeven en de toegang in- en uitschakelen
door te tikken op

> Geluid en melding > Toegang melding. Tik op een app om toegang in of uit te schakelen.