PRIV - Meldingen bekijken en verwijderen

background image

Meldingen bekijken en verwijderen

Wanneer u meldingen ontvangt, zoals herinneringen of berichten, kunt u deze in het venster van de flipcase bekijken, net
zoals u dat zou doen op het vergrendelingsscherm. Meldingen met prioriteit en de meest recente meldingen worden boven
aan de lijst weergegeven.

1.

Druk indien nodig op de Aan-/uitknop om uw toestel te wekken. Als Activeringsgebaren in Weergave-instellingen zijn

ingeschakeld, kunt u ook dubbeltikken op het scherm in het venster.

2.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Veeg naar links of rechts op de melding om een melding op de lijst te negeren.
• Veeg omhoog om meer informatie in de melding te zien. De volledige melding wordt in het venster weergegeven.

Veeg naar links of rechts om de melding te negeren.

• Veeg omhoog om de volgende melding in de lijst te zien.

Gebruikershandleiding

Instellingen

59

background image