PRIV - Sommige geluiden en meldingen ingeschakeld houden

background image

Sommige geluiden en meldingen ingeschakeld houden

U kunt de modus Alleen prioriteit gebruiken om de meldingen te ontvangen die u het belangrijkst vindt, maar andere
meldingen gedempt te houden.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Alleen prioriteit > Meer instellingen > Alleen prioriteit toestaan.

3.

Kies de typen meldingen die ingeschakeld moeten blijven.