PRIV - Niet storen inschakelen

background image

Niet storen inschakelen

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

.

3.

Tik op Totale stilte, Alleen alarmen of Alleen prioriteit.

4.

Tik op + of -, of tik op Totdat u dit uitschakelt om te bepalen hoelang Niet storen ingeschakeld blijft.

5.

Tik op Gereed.

Gebruikershandleiding

Instellingen

55

background image

Tip: U kunt de modus Alleen alarmen snel inschakelen door op de toets Volume omlaag te drukken totdat het volume
volledig gedempt is en vervolgens nogmaals op de toets te drukken.