PRIV - Een gebruiker of gast verwijderen

background image

Een gebruiker of gast verwijderen

Wanneer u een gebruiker van uw toestel verwijdert, verwijdert u de ruimte en alle apps en gegevens van de gebruiker
permanent. De gebruiker is niet meer beschikbaar in de lijst met gebruikers. Wanneer u een gast verwijdert, worden alle
apps en gegevens in de ruimte van de gast permanent verwijderd, maar het gastprofiel blijft op het toestel bestaan.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Gebruikers.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Tik naast de gebruiker die u wilt verwijderen op

> Gebruiker verwijderen > Verwijderen.

• Tik op Gast. Tik indien nodig op Ja, doorgaan. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee

vingers of tweemaal met één vinger naar beneden. Tik op

> Gebruikers > Gast verwijderen > Verwijderen.

Een gast of een gebruiker kan de apps en gegevens verwijderen uit de gastruimte of gebruikersprofielruimte op uw toestel.
Een gast kan op > Gast verwijderen van dit apparaat tikken. Een gebruiker kan op > <gebruikersnaam> verwijderen
van dit apparaat tikken.