PRIV - Geavanceerde instellingen voor uw Wi-Fi-verbindingen wijzigen

background image

Geavanceerde instellingen voor uw Wi-Fi-verbindingen wijzigen

U kunt geavanceerde instellingen voor uw Wi-Fi-verbindingen wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen of uw Wi-Fi-verbinding
actief moet blijven wanneer uw toestel in de slaapstand gaat en u kunt de Wi-Fi-frequentieband wijzigen. U kunt ook het
MAC-adres (Media Access Control) en IP-adres voor uw toestel vinden.

Gebruikershandleiding

Instellingen

71

background image

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Wi-Fi.

3.

Schakel Wi-Fi indien nodig in.

4.

Tik op > Geavanceerd.

Geavanceerde Wi-Fi-verbindingsinstellingen

Instelling

Beschrijving

Netwerkmelding

Schakel deze optie in om een melding te ontvangen wanneer uw toestel zich

binnen het bereik van een openbaar Wi-Fi-netwerk bevindt.

Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand Tik op deze optie om te bepalen of uw toestel verbonden moet blijven met het

Wi-Fi-netwerk wanneer uw toestel zich in slaapstand bevindt. Als u uw Wi-Fi-

verbinding uitschakelt wanneer uw toestel zich in slaapstand bevindt, wordt

mogelijk het mobiele gegevensgebruik verhoogd.

Wi-Fi-frequentieband

Tik om de frequentieband in te stellen. Wanneer u de band instelt op 5 GHz,

maakt uw toestel alleen verbinding met toegangspunten op de 5GHz-band.

Wanneer deze is ingesteld op 2,4 GHz, maakt uw toestel alleen verbinding met

toegangspunten op de 2,4GHz-band. Wanneer deze is ingesteld op

automatisch, probeert uw toestel verbinding te maken met de band met de

beste signaalsterkte.

Certificaten installeren

Tik op deze optie om digitale certificaten te installeren die uw toestel kunnen

identificeren wanneer uw toestel bijvoorbeeld verbinding maakt met VPN of een

Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi Direct

Tik op deze optie om verbinding te maken met beschikbare toestellen die

compatibel zijn met Wi-Fi Direct.

WPS-knop

Tik op deze optie om de functie Beveiligde configuratie voor Wi-Fi in te

schakelen.

WPS-pin

Tik op deze optie om de pincode voor de functie Beveiligde configuratie voor Wi-

Fi in te voeren.