PRIV - Problemen oplossen: Tethering en mobiele hotspot

background image

Problemen oplossen: Tethering en mobiele hotspot
Ik kan geen Internet-tethering gebruiken

• Controleer of uw toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
• Controleer of gegevensservices zijn ingeschakeld. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers

of tweemaal met één vinger naar beneden. Tik op

> Dataverbruik. Bevestig dat de schakelaar Mobiele gegevens is

ingeschakeld.

• Controleer of uw abonnement op een draadloze service is ingesteld voor het gebruik van internet-tethering.
• Als uw abonnement op de draadloze service internet-tethering tijdens roaming ondersteunt, controleert u of gegevens-

roaming is ingeschakeld. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één
vinger naar beneden. Tik op

> Meer > Mobiele netwerken. Bevestig dat de optie Gegevensservices tijdens

roaming is ingesteld op Vragen of Aan.

• Als u uw toestel gebruikt voor uw werk, staat uw bedrijf misschien geen Internet-tethering toe. Vraag uw beheerder om

meer informatie.

Ik kan mijn toestel niet als een mobiele hotspot gebruiken

• Controleer of u bent verbonden met het mobiele netwerk.
• Controleer of uw abonnement op een draadloze service is ingesteld voor het gebruik van de functie Mobiele hotspot.

Als dit niet het geval moet u uw abonnement op de draadloze service wijzigen voordat u mobiele hotspot kunt
gebruiken op uw toestel.

• Uw serviceprovider staat het gebruik van de functie Mobiele hotspot mogelijk niet toe terwijl u roamt. Controleer voor

meer informatie uw abonnement op de draadloze service of neem contact op met uw serviceprovider.

• Als u uw toestel gebruikt voor het werk, staat uw organisatie het gebruik van de functie Mobiele hotspot mogelijk niet

toe. Vraag uw beheerder om meer informatie.

Ik kan het wachtwoord voor Mobiele hotspot niet vinden

Als u een mobiele hotspot instelt, moet u het wachtwoord voor Mobiele hotspot instellen op het toestel dat verbinding
probeert te maken met uw mobiele hotspot.
Veeg op uw BlackBerry-toestel vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger
naar beneden om uw wachtwoord te achterhalen. Tik op

> Meer > Tethering en Mobiele hotspot en vervolgens op

Mobiele hotspot instellen. Tik op het selectievakje Wachtwoord weergeven.