PRIV - De NFC-instellingen wijzigen

background image

De NFC-instellingen wijzigen

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Meer > NFC.

3.

Zet indien nodig de NFC-schakelaar aan.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u bestandstransfers automatisch wilt accepteren, zet u de schakelaar Vragen voor ontvangen uit.
• Als u transacties wilt toestaan wanneer de schermverlichting uit is, zet u de schakelaar Toestaan wanneer het

scherm uitgeschakeld is aan.

• Als u transacties wilt toestaan wanneer uw toestel is uitgeschakeld, zet u de schakelaar Toestaan wanneer het

apparaat uitgeschakeld is aan.

• Als u de functie Android

Beam wilt uitschakelen, zet u de schakelaar Android Beam uit.

Gebruikershandleiding

Instellingen

79

background image

Als u NFC wilt uitschakelen, zet u de schakelaar NFC uit.