PRIV - Problemen oplossen: Bluetooth-verbindingen

background image

Problemen oplossen: Bluetooth-verbindingen
Ik kan mijn toestel niet koppelen met een Bluetooth-toestel

• Controleer of de Bluetooth-technologie is ingeschakeld op uw toestel en het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
• Als u nogmaals wilt zoeken naar Bluetooth-toestellen, tikt u op het Bluetooth-scherm op > Vernieuwen.
• Als er een toegangscode is vereist voor uw Bluetooth-toestel en u weet deze niet, probeert u 0000 of 1234, of

raadpleegt u de documentatie die bij uw Bluetooth-toestel is geleverd.

• Als het Bluetooth-toestel een batterij gebruikt, sluit u het toestel aan op een voedingsbron en probeert u het opnieuw.

Als het batterijniveau te laag is, kan het toestel misschien niet koppelen met een ander toestel.

• Controleer of uw toestel compatibel is met het Bluetooth-toestel. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-toestel

voor meer informatie.

• Als de modus Mobiele hotspot is ingeschakeld, controleer dan of het toestel waarmee u verbinding probeert te maken,

het profiel Handsfree, Seriële poort of Personal Area Network gebruikt.

Gebruikershandleiding

Instellingen

77

background image

Ik verlies steeds de verbinding met mijn Bluetooth-carkit

• Controleer of uw carkit de nieuwste software gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij uw carkit voor meer informatie

over de softwareversie van uw carkit.

• Verplaats uw toestel naar een andere locatie in uw voertuig of draai het toestel in een andere richting. De locatie van de

antenne van uw toestel in verhouding tot de Bluetooth-antenne van uw carkit kan de Bluetooth-verbinding beïnvloeden.

Ik kan geen Google Voice Search

-audio horen op mijn Bluetooth-toestel

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

• Google Voice Search

gebruikt standaard de speaker en microfoon op uw BlackBerry-toestel in plaats van de speaker

en microfoon op uw Bluetooth-toestel. Als u audio wilt luisteren via uw verbonden Bluetooth-toestel, veegt u vanaf de
bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden. Tik op

> Google

> Zoeken en Nu > Spraak. Schakel Bluetooth-headset in.

• Zet het volume op het Bluetooth-toestel hoger.